Remedial Teaching

Remedial Teaching (RT) is de begeleiding van basisschoolleerlingen die door bepaalde leer- en/of gedragsproblemen niet op hun eigen niveau functioneren. Remedial Teaching biedt ook uitkomst voor leerlingen die moeite hebben met (begrijpend) lezen en schrijven.

Na een intakegesprek en enkele testen kan een Remedial Teacher vaak al inschatten waar het probleem zit. Wanneer dit duidelijk is stelt hij of zij een plan van aanpak op. Hierin staat welke doelen bereikt moeten worden. De begeleiding die dan volgt heet remedial teaching. Dit is altijd maatwerk, aangepast op de behoeften van de leerling. De behandeling vindt plaats gedurende zes weken tot drie maanden, minstens één keer per week. De bedoeling is dat de leerling na deze periode weer met de eigen groep mee kan draaien.

Remedial Teaching wordt gegeven aan leerlingen van het basisonderwijs. Steeds meer huiswerkinstituten bieden naast huiswerkbegeleiding ook RT aanvoor de leerlingen uit de lagere groepen. Er zijn ook speciale praktijken voor RT.

Zoek je een Remedial Teacher in je omgeving en er is geen huiswerkinstituut dat dit aanbiedt? Kijk dan bij Bijlesdocenten.