Dyslexie

Wat is dyslexie?

Rond het begrip dyslexie heerst veel mysterie en onbegrip. Dit is te wijten aan het feit dat hardnekkige misverstanden blijven bestaan. Vroeger werd iedereen met lees- of spellingproblemen of problemen als motoriek en oogafwijkingen al snel dyslectisch genoemd.

Iemand die lijdt aan dyslexie heeft altijd problemen met het leestempo, spelling, het vergroten van kennis bij het leren lezen, het leren van zogenaamde droge kennis als rijtjes, tafels en soortgelijke informatie, de verwerking van lettertekens en klanken, en het automatisch toepassen van 'droge kennis' en soms hoofdrekenen.

Niet iedereen die problemen heeft op het gebied van lezen en spellen is dus automatisch dyslectisch. De problemen kunnen ook komen doordat de persoon onvoldoende begeleid is, niet goed kan leren, andere problemen aan zijn hoofd heeft of geen goed onderwijs heeft gehad.

Wanneer is het te herkennen?

Al in de kleuterfase kunnen kenmerken worden waargenomen die duiden op dyslexie. In een later stadium wordt vaak dyslexie geconstateerd bij kleuters die moeite hebben met het onthouden van bijvoorbeeld liedjes, feiten als links en rechts, het exact nazeggen van woorden of zinnen en het in de juiste volgorde plaatsen van klanken in woorden.

Als deze kleuters leren lezen hebben ze moeite met het onthouden van klanken of woorden. Ze lezen haperend en kunnen klanken bij letters moeilijk onthouden of verwarren deze. Je merkt dat ze gaan gokken en 'letter voor letter' gaan lezen. Soms veranderen ze woorden in compleet andere begrippen.

Bij het spellen worden woorden opgeschreven zoals ze klinken, draaien ze letters om, laten ze woorden weg of voegen ze toe. Vaak kennen ze de spellingsregels wel maar passen ze deze niet toe. Ook bij andere vakken kunnen dyslectici problemen hebben, zoals bij het schrijven van Engelse vakken, het uit het hoofd leren van rijtjes voor aardrijkskunde, hoofdrekenen, etcetera.

Hoe te handelen?

Allereerst is het belangrijk de dyslexie te accepteren. Zowel de dyslecticus zelf als zijn omgeving moeten onderkennen dat er problemen zijn en dat die altijd op een of andere manier het leren dwars zullen zitten. Zowel de school, als de persoon zelf moeten weten hoe ze met de problematiek moeten omgaan.

Belangrijk is dat de problemen zoveel mogelijk worden omzeild en de sterke kanten zoveel mogelijk worden benut. Een voorbeeld hiervan is het gebruiken van plaatjes of gebaren bij het leren van letters. Daarnaast moeten afspraken worden gemaakt met de school, dat de leerling voor bepaalde oefeningen meer tijd krijgt dan de anderen. Tot slot is het nodig dat de leerling meer en aangepaste oefeningen krijgt om lees- en spellingproblemen te verminderen.

Begeleiding van Dyslexie

Er zijn verschillende bureaus die zich bezighouden met het onderzoeken en begeleiden van dyslectici. Ook op scholen zelf en met name door huiswerkbegeleidings-instituten wordt de laatste jaren steeds meer aandacht geschonken aan dyslexie. Ook voor ouders zijn er speciale cursussen die ouders meer inzicht geven in de problemen van hun kind.

Ezelsbruggetje.nl