Waarom huiswerkbegeleiding?

Elke leerling heeft een periode in zijn middelbare-schooltijd dat het leren minder goed gaat. Soms komt dat omdat je de stof van een bepaald vak niet begrijpt. Soms zijn er problemen thuis die zo erg afleiden dat je je in de klas niet meer kunt concentreren. En soms kun je je er gewoon niet toe zetten om na schooltijd huiswerk te maken.
Veel leerlingen krijgen daarom na schooltijd studiebegeleiding. Deze leerlingen zijn niet dommer dan andere leerlingen, maar hebben (tijdelijk) behoefte aan extra ondersteuning bij het maken van hun huiswerk.

Meer tijd over!

Al lijkt het in eerste instantie een zware opgave om enkele keren per week of zelfs elke dag naar een instituut te gaan om onder toezicht huiswerk te maken, het levert je uiteindelijk veel op: geen ouders meer die je achtervolgen met vragen als 'hoe staat het met je repetitie?', cijfers die eindelijk boven de zes uitkomen en in het weekend alle tijd om lekker uit te gaan, want je huiswerk voor maandag is al gemaakt op vrijdag!

Welke manier van huiswerkbegeleiding past bij jou?

- Bijlessen helpen je de achterstand in een bepaald vak weg te werken of extra uitleg te krijgen over de bepaalde onderwerpen van een vak die je na klassikale behandeling nog niet begrijpt.

- Heb je moeite met meerdere vakken of het idee hebt dat er andere problemen een rol spelen? Je kunt dan in overleg met je ouders en/ of school ervoor kiezen om naar een huiswerkinstituut te gaan. Naast hulp bij huiswerk, bijles in bepaalde vakken, biedt een huiswerkinstuut ook coaching aan. Bij coaching wordt onder meer gekeken naar het zelfstandig leren plannen, structureren en persoonlijke groei. Met name bovenbouwleerlingen hebben hier vaak veel baat bij.

Alle instituten hebben een andere manier van werken: bij sommigen ga je elke dag of een paar keer per week een aantal uren studeren, krijg je uitleg en word je overhoord. Andere instituten geven je de kans langs te komen als jij daar behoefte aan hebt, 's middags of 's avonds. Kijk goed welke methode het best bij je past.

Op deze site staat alle huiswerkinstituten, bijlesdocenten, studiecoaches en andere organisaties/personen die zich bezighouden met huiswerkbegeleiding.

Ezelsbruggetje.nl